MASTERCLASS

"Praten met de Leugendeskundinge"
InformatieDirect aanmelden

Docent

Jeroen Ketelaars De Waarheid als interventie, een zinvolle oplossing?

13 februari 2020
14:00 tot 17:30 uur

3 PE in Categorie 1A

Deze Masterclass is voor mediators die vaardigheden willen ontwikkelen t.b.v. van een verbeterde auditieve en visuele waarneming, om zo vertrouwen te creëeren op basis van werkelijkheid.

Als interrogation expert en trainer bij De Leugenacademie, begeleidt Jeroen de deelnemende mediators in deze Masterclass en geeft hen inzichten om te kunnen beginnen met het herkennen van momenten waarop een deelnemer de mediation gijzelt met inconsistente toezeggingen, waarvan valt te voorspellen dat die in een later stadium niet zullen worden nagekomen.

Jeroen Ketelaars

Jeroen Ketelaars is zelf mediator en één van de zeer weinige leugendeskundigen. Hij doet daadwerkelijk leugendetectie-onderzoek met apparatuur, maar ook met behulp van vaardigheden op het gebied van taal, lichaamstaal en geschreven tekst. Zijn onderzoeken naar waarheid betreffen kwesties zoals arbeidsconflicten, #metoo situaties, fraude, diefstal, buitenechtelijke relaties, verslavingen en geweld of (kinder)misbruik.

Locatie:

Het Gouds Ondernemershuis
Buurtje 2
2802 BE Gouda

Aanvang: 14:00 uur tot 17:30 uur
Inloop vanaf 13:30 uur

Verdiensten:

Bijwonen van deze workshop wordt beloond met 3 PE punten in de categorie 1A

Deze Masterclass behandelt verschillende aspecten van waarheidsvinding met sprekende voorbeelden uit de allendaagse praktijk die worden gekoppeld aan het werkveld van de mediator.

Mediators zijn niet op zoek naar ‘waarheid’ maar naar herstel van de communicatie, toch?

Maar wat als die éne vraag tussen partijen in blijft staan om verder te kunnen? Want, heeft deze medewerker nu wel of niet gestolen? Is een partner nu wel of niet vreemd gegaan? Heeft er nu wel of niet grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden? Waarheid helpt het vertrouwen te herstellen als er niets is gebeurd, of juist te duiden dat mediation geen oplossingrichting voor het conflict meer is.

Jeroen begeleidt de deelnemers in intervisie of een mediation onderbroken mag worden voor een leugendetectieonderzoek waarvan de uitslag als uitgangspunt voor herstelmediation ingezet wordt.

Deze Masterclass laat de deelnemers kennismaken met de professie van de leugendeskundige, opdat de mediator leert hoe je met kwesties kunt omgaan die waarheid en vertrouwen aan de mediationtafel dermate beïnvloeden dat herstel van communicatie eigenlijk niet eerder kan plaatsvinden dan nadat duidelijk is geworden wat het daadwerkelijk onderliggend belang is.

Onderwerpen

Deelnemende Mediators worden ingeleid in kennis en vaardigheden over: ✔ De context van liegen
✔De psychische en fysieke aspecten van liegen
✔Teken van bedrog
✔De gesproken taal van de leugenaar
✔De geschreven taal van de leugenaar
✔De lichaamstaal van de leugenaar
✔Micro expressies en de taal van het gezicht

Leerdoelen

✔De deelnemer krijgt een overzicht aan inzichten en tools aangereikt om inconsistente taal en gedrag als bron voor het conflict te herkennen en te benutten voor partijen.

✔De deelnemer leert de ethische en juridische grenzen en overlap te zien tussen de professies van de mediator en de leugendeskundige.

✔De deelnemer leert de professie van de leugendeskundige te benutten als interventiewapen tijdens de mediation.

✔Na het volgen van de workshop heeft de mediator een basiskwalificatie opgedaan om mee te kunnen doen aan vervolgtrainingen op het vlak van waarheidsvinding bij De Leugenacademie

Didactische werkvormen

In deze interactieve Masterclass wordt de connectie gelegd tussen de Leugendeskundige en de Mediator, aan de hand  van casuïstiek en ingestuurde vragen.

Basic Mediation Masterclass

Praten met de Leugendeskundige

De mediator als Leugendeskundige, De Waarheid als interventie, een zinvolle oplossing?

Locatie:

Gouds Ondernemershuis
Buutje 2
2802BE Gouda

Aanvang: 14:00 uur tot 17:30 uur
Inloop vanaf 13:30 uur

Aanvragende partij:

Basic-Mediation
een handelsnaam van Stichting Basic-Business Beheer
Kvk:   65551699

Statensingel 28
2805BE Gouda

Dhr. F.J. Ketelaars MCM
MfN- Mediator M10726
Tel. 06 2352274

Boek meerdere workshops ineens en stel je punten veilig!

Je boekt één workshop voor € 119,-
Je boekt twee workshops tegelijkertijd voor € 99,- per workshop
Je boekt drie workshops tegelijkertijd voor € 89,- per workshop

Meer informatie

Basic Mediation
0800 235 2274
contact@basic-mediation.nl